Kraków - Lema

Budowa zespołu zabudowy mieszkalno-usługowo-biurowej (wielorodzinnej) z wielostanowiskowymi grażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, ogrodzeniem i wewnętrznymi instalacjami. Wykonane będą również zewnętrzne odcinki instalacji wewnętrznych, budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe. Zostanie zrobione zagospodarowanie terenu  w tym - droga dojazdowa, rampy, zieleń, oświetlenie i mała architektura otoczenia.
Ul. Lema w Krakowie obręb 16 - Śródmieście 
Kontrakt
+48 12 414 00 41 / +48 12 414 00 44
Inwestor
Cordia Wrocław I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie