Zakopane - Hotel Wersal

Budowa dwóch budynków usługowych (usługi hotelarskie) w zabudowie zwartej wraz z garażem podziemnym i niezbedą infrastrukturą techniczną oraz przebudową sieci:
  • ciepłowniczej
  • wodociągowej
  • kanalizacyjnej i deszczowej
budową zbiornika przeciwpożarowego oraz zbiornika na wodę użytkową
projekt obejmuje:
- stan surowy (otwarty) ze stropodachem 
Kontrakt
http://www.hotelwersal.pl/kontakt
Inwestor
Spółka WERSAL z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem ul. Tetmajera 16