Katowice - Francuska Park etap V

Zakres prac nad powstającą inwestycją obejmuje

etap V
- wykonanie prac żelbetowych stanu surowego otwartego dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Szybowcowej w Katowicach
Inwestor
ATAL CONSTRUCTION Sp z o.o. z siedzibą w Cieszynie