Rzeszów - Paderewskiego

Zakres prac nad powstającą inwestycją obejmuje

I etap:
- wykonanie dwóch budynków wielorodzinnych mieszkalnych (nr 1 i 2) z garażem podziemnym, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu
II etap:
- wykonanie budynku wielorodzinnego nr 3 z garażem podziemnym, instalacjami, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu
III etap
- wykonanie budynku wielorodzinnego nr 4 z garażem podziemnym, instalacjami, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu
Inwestor
N.G. Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Rzeszowie